hkitalk.net 香港交通資訊網

 找回密碼
 會員申請加入
Custom Search

Login

搜索


Advertisement

 
(B0)香港巴士車務及車廂設備 (B1)香港巴士廣告消息/廣告車行踪 (B2)香港巴士討論 (B3)巴士攝影作品貼圖區 (B3i)即拍即貼 -手機相&翻拍Mon相 (B4)兩岸三地巴士討論 (B5)外地巴士討論

Advertisement

(B6)旅遊巴士及過境巴士 (B7)巴士特別所見 (B11)巴士精華區 (B22)巴士迷吹水區   (V)私家車,商用車,政府及特種車輛
(A6)相片及短片分享/攝影技術 (A10)香港地方討論 (A11)消費著數及飲食資訊 (A16)建築物機電裝置及設備 (A19)問路專區 (N)其他討論題目  
(F1)交通路線建議 (C2)航空 (C3)海上交通及船隻 (D1)公共交通有關商品   (Y)hkitalk.net會員福利部 (Z)站務資源中心
(R1)香港鐵路 (R2)香港電車 (R3)港外鐵路   (O1)omsi討論區 (O2)omsi下載區 (O3)omsi教學及求助區
(M1)小型巴士綜合討論 (M2)小型巴士多媒體分享區 (M3)香港小型巴士字軌表     最新板務資訊  
 

Advertisement

 

查看: 8974|回復: 10

東鐵電氣化後廿多年來之班次變化

[複製鏈接]

350

iPower

19

aPower

0

HugeC

Level 1

巴鐵新力軍

Rank: 1

積分
369
發表於 2010-8-7 23:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

                                    Advertisement東鐵自電氣化後,在這廿七年來,新界東部的人口及往返中港的人次已增長數以十倍,在不同時期已有不同的變化,有增有減,小弟有以下統計及分析:

在通車初期至約87年:
繁時:沙田3.5分鐘一班,大埔墟7.5分鐘一班,羅湖15分鐘一班
非繁:沙田5-10分鐘一班,大埔墟10分鐘一班,羅湖20分鐘一班

約87年至90年:
繁時:沙田每小時18班,大埔墟每小時15班,上水每小時12班,羅湖每小時6班
非繁:大埔墟每小時10班,上水每小時8班,羅湖每小時4班

分析:配合新界東北部的人口及往返中港的人次已增長而增加沙田以北之班次

90年至92年:
繁時:火炭每小時18班,大埔墟每小時15班,上水每小時12班,羅湖每小時6班
非繁:上水每小時12班,羅湖每小時6班

分析:新車廂投入服務,改善列車班次,令全線列車班次間距更均勻。

92年至95年:
上繁:火炭每小時20班,大埔墟每小時18班,上水每小時15班,羅湖每小時8班
下繁:大埔墟每小時20班,上水每小時16班,羅湖每小時8班
非繁:羅湖每小時10班

分析:配合羅湖快車停辦,統一非繁時及假日全日所有列車以羅湖為終站,以應付往返中港日益頻繁的人流

95年至02年:
上繁:火炭每小時20班,大埔墟每小時18班,上水每小時15班,羅湖每小時10班
下繁:上水每小時20班,羅湖每小時12班
非繁:羅湖每小時12班

分析:延長下繁大埔墟的班次至上水方便新界北居民,再增加全日的羅湖列車班次

03年至05年:
上繁:火炭每小時24班,大埔墟每小時21班,上水每小時17班,羅湖每小時12班
下繁:上水每小時16班,羅湖每小時14班
非繁:羅湖每小時12班

分析:千九車全面投入服務增加早繁班次,但同時因應需求縮減下繁上水站以南的班次

05年至07年:
上繁:火炭每小時23班,大埔墟每小時21班,上水每小時17班,羅湖每小時12班
下繁:上水每小時16班,羅湖每小時14班
非繁:羅湖每小時12班

分析:裂紋事故,列車須減速行駛,上繁每小時少一班車

07年至09年:
上繁:火炭每小時23班,大埔墟每小時21班,上水每小時18班,羅湖每小時12班,落馬洲每小時6班
下繁:上水每小時18班,羅湖每小時12班,落馬洲每小時6班
非繁:上水每小時15班,羅湖每小時10班,落馬洲每小時5班

分析:落馬洲支線通車,增加下繁及非繁上水以南班次,縮減部份羅湖班次以配合落馬洲班次服務,上繁落馬洲班次取代原上水班次

09年至現在:
上繁:火炭每小時23班,大埔墟每小時21班,上水每小時18班,羅湖每小時12班,落馬洲每小時6班
下繁:上水每小時18班,羅湖每小時12班,落馬洲每小時6班
非繁:上水每小時15班,羅湖每小時10班,落馬洲每小時5班

分析:南面總站重返紅磡,增加星期六中繁時段及假日下繁時段以配合過境線乘客需求

各板友如對此話題有何意見,歡迎討論

2156

iPower

8

aPower

8

HugeC

Level 2

Rank: 2Rank: 2

積分
2460
發表於 2010-8-8 12:37 | 顯示全部樓層
07年落馬洲開通之後日間好似已經沒有上水車(不計大時大節的延長車次或晚上落馬洲收關)

只是臨近開通前夕為了方便安排調度才曾經短時間日間出現上水車次
之後則延至落馬洲

1251

iPower

6

aPower

17

HugeC

Level 1

Rank: 1

積分
1257
發表於 2010-8-8 13:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的寶貴資料,小弟有幾點疑問想請教一下:
  • 現時以沙田為終點站的班次只是為回廠而設,列車到達沙田站後便清客回廠。1990年之前的沙田班次怎樣運作?沙田站的佈局和火炭、大埔墟站不同,列車怎樣調頭返回九龍方向?
  • 除了東鐵線之外,東涌線亦有固定的短途班次(至青衣)。不過類似性質的西鐵線除了為回廠而設的少數美孚短途車外,就沒有短途班次了,為什麼會這樣?

9212

iPower

51

aPower

230

HugeC

Level 3

Melbourne's Iconic Sardine

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

積分
9731
發表於 2010-8-8 13:32 | 顯示全部樓層

                                    Advertisement原帖由 K仔 於 2010-8-8 13:02 發表
2.  除了東鐵線之外,東涌線亦有固定的短途班次(至青衣)。不過類似性質的西鐵線除了為回廠而設的少數美孚短途車外,就沒有短途班次了,為什麼會這樣?


東涌線:東涌人口約10萬 (青衣人口約25萬)
西鐵線:元朗人口約55萬,屯門人口約55萬 (荃灣海傍所有屋苑+美孚人口都不到20萬)

相信已解答左你嘅問題

[ 本帖最後由 Kaix 於 2010-8-8 13:33 編輯 ]

1991

iPower

16

aPower

4

HugeC

Level 2

Rank: 2Rank: 2

積分
2546
發表於 2010-8-8 15:26 | 顯示全部樓層

回復 1# 的帖子

原來90年代初期往羅湖的班次咁疏,
難怪本人90年代初搬入粉嶺南,
搭東鐵通常都見到兩班上水車後先有一班羅湖車,
此外非繁時晚上9-10點都仍然有列車來往大埔墟至紅磡站,
直至凌晨12點都仲有列車以羅湖為總站,
但就無得過關, 之後據說因為羅湖站附近人口減少,
結果往羅湖的班次只係去到過關時間完結就無,
其餘班次改為往上水, 去到上水站清客再前往羅湖起載

而樓主提到03-05年東鐵下繁減班, 似乎唔係東鐵需求減少,
因為當年西鐵啟用後因初期客量慘淡, 九鐵盈利下降,
結果04年馬鐵啟用後, 即使東鐵客量明顯增加,
但下繁仍然逃不過減班的命運, 削減上水+大埔墟的特車,
班次由以往平均3-4分鐘一班縮減至4-5分鐘一班,
有時就算無直通車影響班次都要6-7分鐘一班,
直至07年8月中因為落馬洲支線通車, 九鐵被迫大幅增加列車行走數目,
令往羅湖的班次不致削減太多(平均每5分鐘一班削減至每6分鐘一班),
亦間接令來往上水至紅磡站的乘客受惠,
尤其係以往星期日朝早, 來往尖東至羅湖的班次較疏落,
每6-7分鐘先一班車, 估計當時只有約16抽車行走,
而落馬洲支線一啟用, 星期日朝早已大幅增加至24抽車行走,
(九龍南線通車後路程縮短, 星期日出少一抽車, 23抽, 但班次不變)
班次亦加密至連續兩班車相距約3分鐘+之後一班相距6分鐘,
(無脫班的情況下)
每小時尖東至上水段的發車數目最少增加5-6班
而沙田馬場跑日馬的日子,
來往馬場/大埔墟的特車班次亦同落馬洲支線通車前大致一樣,
結果紅磡至尖東站經常塞車, 由尖東站塞到去何文田隧道
(當時整條東鐵估計有29抽車行走,
九龍南線通車後先縮減至大約27抽車+削減紅磡往來馬場/大埔墟的班次)

至於九龍南線通車後, 如果計埋沙田特車,
東鐵最少都加班3-4次,
第一次係九龍南線通車初期, 安排以往係尖東清客回廠的列車,
部分班次繼續載客由紅磡往沙田/大埔墟後先收車
但23:00-00:00都仲有不少列車係紅磡站清客回廠~

第二次係將23:00-00:00期間紅磡站清客列車
全數改為繼續載客往沙田收車,
避免西鐵轉東鐵乘客/紅館演場會散場時
大批乘客誤入回廠列車, 跟住俾職員逐卡清客時趕返落車
間接令23:00-00:00多左4-5班紅磡往沙田列車

第三次係因應九龍塘站星期一至五下繁塞人問題相當嚴重,
由北行月台塞到去南面大堂,
因此星期一至五下繁北行增加一抽車 (26抽-->27抽),
大約18:45由旺角東開往羅湖,
通常係18:35紅磡開果班廣九直通車駛過旺角東站後開出~

至於第四次係樓主提及因應羅湖過境客有增無減,
但落馬洲支線通車後羅湖列車每小時由12班減至10班,
所以港鐵增加列車數目, 星期六14:00-20:00, 24抽-->26抽,
星期日17:00-21:00, 23抽-->26抽
加強紅磡往來落馬洲/羅湖班次, (日間賽馬日會削減部分班次往馬場)
令上述時段來往羅湖至紅磡站的班次由平均每6分鐘一班
還原至落馬洲支線通車前平均每5分鐘一班,
(連續兩班往羅湖, 相距3-4分鐘, 中間攝一班往落馬洲,相距6-7分鐘)
略為舒緩羅湖列車的擠迫程度~

另外樓主知唔知馬鐵通車前後, 火炭至尖東的班次係咪增加左約2班,
當年九鐵驚大圍站乘客上唔到車, 表示會增加短途列車數目,
唔知當年係咪cut太和至羅湖一段的班次去增加一至兩班火炭特車?

評分

參與人數 1aPower +3 收起 理由
NWFB2075 + 3 詳細

查看全部評分

1991

iPower

16

aPower

4

HugeC

Level 2

Rank: 2Rank: 2

積分
2546
發表於 2010-8-8 15:45 | 顯示全部樓層
原帖由 3003 於 2010-8-8 12:37 發表
07年落馬洲開通之後日間好似已經沒有上水車(不計大時大節的延長車次或晚上落馬洲收關)

只是臨近開通前夕為了方便安排調度才曾經短時間日間出現上水車次
之後則延至落馬洲 ...


平日一至六朝早仲有兩班出廠車由上水屠房/羅湖貨場調頭,
由上水站起載往尖東 (06:39, 06:50)
但而家仲有無呢兩班車就唔清楚, 不過北行就肯定無晒上水特車
要到落馬洲北行尾車開出後先有~

原帖由 K仔 於 2010-8-8 13:02 發表
謝謝樓主的寶貴資料,小弟有幾點疑問想請教一下:
  • 現時以沙田為終點站的班次只是為回廠而設,列車到達沙田站後便清客回廠。1990年之前的沙田班次怎樣運作?沙田站的佈局和火炭、大埔墟站不同,列車怎樣調頭返回九龍方向?
  • 除了東鐵線之外,東涌線亦有固定的短途班次(至青衣)。不過類似性質的西鐵線除了為回廠而設的少數美孚短途車外,就沒有短途班次了,為什麼會這樣?


1. 見過有人講會駛入4號月台上落客,
本人的童年印象中都試過一兩次搭中沙田特車駛入4號月台,
如果收車就駛入1號月台~

2. 西鐵同東鐵一樣都有出廠車由中途站起載,
西鐵出廠車開往錦上路/荃灣西站起載,
(WIKI鐵路百科有人列出短途車在中途站開出的時間)
東鐵多數由沙田站起載, 由大埔墟站起載則極少~
東涌線設青衣特車,上面提到東涌人口唔多,
同當年東鐵一樣因為中途站乘客極多而北區乘客較少,
設短途車加強疏導中途站乘客, 增加回車速度,
雖然現時北區客不斷增加, 不過中途站的乘客一樣好多,
所以早上短途列車班次繼續維持不變~

5225

iPower

3574

aPower

592

HugeC

Level 3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

積分
9463
發表於 2010-8-8 16:16 | 顯示全部樓層

                                    Advertisement原帖由 ES464470X 於 2010-8-8 15:26 發表
結果紅磡至尖東站經常塞車, 由尖東站塞到去何文田隧道
(當時整條東鐵估計有29抽車行走,  


目前東鐵星期一至五早繁有31抽本地線載客列車行走。

350

iPower

19

aPower

0

HugeC

Level 1

巴鐵新力軍

Rank: 1

積分
369
 樓主| 發表於 2010-8-14 23:55 | 顯示全部樓層
我覺得現時早繁好似早得滞開始,0540上水出九龍頭車開始班次已經好密,4,5分鐘已經有一班,大約0600後已經加到3分鐘已經有一班,但係d車過咗大圍後列車中間車廂仲有好多吉位,就算撞正有馬鐵到站d人轉車,都可能仲有少許座位,最多有幾個人企,我估可以減到去4,5分鐘一班,可以將d資源放落0930-1000呢個時段,因為呢個時段出九龍方向班次已經做緊非繁班次,但仲有不少新界東北部乘客出九龍,車廂仲好擠逼,呢個時段應該如下班到3分鐘一班。

而下繁在冇直通車影響情況下大約做每3.5分鐘一班車,但係九龍塘至大圍一段車廂非常擠擁,九龍塘候車乘客經常排到電梯口,d人好難上到第一班車,我建議在1800-1930其間可以由每小時18班車加到每小時20班車,加的兩班車是由旺角東穿梭大埔墟之間,加快回車速度兼可以舒援九龍塘至大圍一段的擠逼情況。

350

iPower

19

aPower

0

HugeC

Level 1

巴鐵新力軍

Rank: 1

積分
369
 樓主| 發表於 2010-8-14 23:58 | 顯示全部樓層
原帖由 3003 於 2010-8-8 12:37 發表
07年落馬洲開通之後日間好似已經沒有上水車(不計大時大節的延長車次或晚上落馬洲收關)

只是臨近開通前夕為了方便安排調度才曾經短時間日間出現上水車次
之後則延至落馬洲 ...


我所講的上水車係指紅磡至上水段每小時的班次,這個班次是羅湖及落馬洲的聯合班次。

9761

iPower

11

aPower

115

HugeC

Level 4

擁抱你的微笑

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

積分
10547
發表於 2010-8-15 01:16 | 顯示全部樓層

                                    Advertisement原帖由 tonyng 於 2010-8-8 16:16 發表


目前東鐵星期一至五早繁有31抽本地線載客列車行走。


跟荃灣線星期一至五早繁既派車數量一樣
期待香港出現載161人的E500 MMC
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 會員申請加入

本版積分規則

Advertisement

Advertisement

站規|Archiver|清理本站Cookies|hkitalk.net 香港交通資訊網

GMT+8, 2019-12-9 19:26

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表